The Faculty of Pharmacy

1.      JUGOREMEDIJA" fabrika lijekova a.d. Zrenjanin;

2.      "ZADA" Pharmaceuticals, fabrika za proizvodnju farmaceutskih proizvoda;

3.      "Galenika" a.d. Beograd;

4.      Institut za vode d.o.o. Bijeljina;

5.      Zdravstvena ustanova - Apoteka "Vulis" iz Bratunca;

6.      Apoteka "Mirka", Pelagićevo;

7.      Visoka tehničko - tehnološka škola strukovnih studija u Kruševcu;

8.      Visoka škola „Koledž kozmetologije i estetike“ - Banja Luka;

9.      Medicinski fakultet Novi Sad;